NIGRÁN, 21 DE XULLO DE 2018.

O BNG presenta una moción para que se retire a placa conmemorativa da inauguración da praza do Concello

Considera que non se debe facer constar os nomes de representantes políticos nas obras realizadas durante ós seus mandatos

O BNG presenta una moción para que se retire a placa conmemorativa da inauguración da praza do Concello

En 2015 se inaugurou a Praza do Concello, cun custo de 218456€ e realizada de acordo cun proxecto municipal e con cargo a un plan de obras e servizos da Deputación de Pontevedra. Co gallo de tal inauguración colocouse unha placa cos nomes de Alberto Valverde e Rafael Louzán en dita praza.

 

 

O BNG considera que non se debe pór o nome de representantes políticos nas obras realizadas durante os seus mandatos porque os políticos deben xestionar os caudais públicos, pero non lles corresponde a propeidade das obras realizadas durante os seus mandatos, só pretenden perpetuarse nos lugares público; edificios, prazas, bancos, ...

 

No caso que nos ocupa, agravase pola maneira de facer política de Rafael Louzán, afortunadamente desterrada da Deputación e que o vai levar a xuízo en breve. O BNG considera que non é o tipo de persoa que teña un comportamento moral merecente dun recoñecemento público na praza do noso Concello.

 

Por todo o exposto, instamos ao Concello de Nigrán que retire dita placa.

O BNG presenta una moción para que se retire a placa conmemorativa da inauguración da praza do Concello